Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pozakonkursowego projektu złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 31.07.2017 r.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Dłutów” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 82,27% punktów (nr projektu WND-RPLD.03.02.01-10-0002/17).

 
Top