Zapraszamy do Sulejowa na spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - warsztaty praktyczne”

Data publikacji: 18.09.2015 r.

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - warsztaty praktyczne”.

Spotkanie odbędzie się:
•    29 września 2015 r. w godz. 12:15-15:00 w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, w sali USC, ul. Konecka 42.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 28 września br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu: 44 633 34 63.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności zainteresowane osoby oraz przedstawicieli:
•    jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst;
•    jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną;
•    organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych;
•    organizacji pozarządowych
z terenu powiatu: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego.


Program spotkania informacyjnego

•    źródła informacji o Funduszach Europejskich,
•    dokumentacja konkursowa w zakresie dróg lokalnych oraz rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
•    wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
•    instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
•    lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
•    konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 34 63; 44 633 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania370.32 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

pdfPlakat201.22 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top