„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - zakończenie etapu podpisywania umów

Data publikacji: 31.03.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 29 marca 2016 r. opublikowana została informacja o zakończeniu etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" RPO WŁ na lata 2014-2020.
Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 
Top