Przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Data publikacji: 29.03.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 23 marca 2016 r. opublikowana została informacja o zakończeniu etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 dla Poddziałania IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej" RPO WŁ na lata 2014-2020. 

docLista umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania IX.3.1173 KB

Informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 
Top