Przesunięcie terminu ogłoszenia naboru wniosków dla Poddziałania X.3.3

Data publikacji: 31.03.2016 r.

W związku z trwającym końcowym etapem prac nad dokumentacją konkursową, po przyjęciu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy uwzględniających otrzymywane w ostatnim czasie rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, funkcjonującym przy Ministerstwie Zdrowia, jak również zalecenia Ministerstwa w tym zakresie, zaistniała konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia pierwszego naboru wniosków dla Poddziałania X.3.3. Zmiana dotyczy wyłącznie terminu publikacji ogłoszenia. Planowany termin naboru nie ulega zmianie. Ogłoszenie zostanie opublikowane do dnia 10 kwietnia br. Nabór będzie dotyczyć typu 2 operacji, tj. realizacji działań wspierających i uzupełniających Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Artykuły powiązane

 
Top