„Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy" - lista kolejnych wniosków

Data publikacji: 31.03.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 25 marca 2016 r. opublikowana została lista kolejnych wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie Portalu FE.

 
Top