Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1757) wiadomości ze wszystkich kategorii

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 06.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ001000116
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/16, pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –…
Data publikacji: 01.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/16
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 29.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050302IZ0010001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie,…
Data publikacji: 25.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310007/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na…
Data publikacji: 25.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310003/16
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w…
Data publikacji: 25.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/16
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/16, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych…
Data publikacji: 25.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/16, pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów…
Data publikacji: 25.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0004/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów…
Data publikacji: 17.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD03020110002/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na…
Data publikacji: 16.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP031003/16 słom
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/16, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych…
Data publikacji: 14.11.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310001/16 słom
 
Top