Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz skład Komisji Oceny Projektów - Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwijające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 15.05.2017 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżenieniem projektów wybranych do dofinansowania233.21 KB

pdfSkład Komisji Oceny Projektów282.7 KB

Artykuły powiązane

 
Top