Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Data publikacji: 20.05.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 5 kwietnia 2016 roku:

pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu z Poddziałania X.3.3429.15 KB

pdfRegulamin konkursu z Poddziałania X.3.3 - wersja z 20 maja 2016 roku1.29 MB

Zmianie uległy także zapisy pdfZałącznika nr 12 – Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego655.62 KB.

Zmieniony Regulamin konkursu i Załącznik nr 12 obowiązuje od 20 maja 2016 roku.

Ponadto informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do dnia 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek).

Artykuły powiązane

 
Top