Informujemy o zmianie regulaminu konkursu pn. Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Data publikacji: 17.08.2016 r.

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu pn. „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" w pkt. 2.3. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów i poziom dofinansowania projektów, który przyjął brzmienie:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach ninijeszego konkursu wynosi: 4 405 336,25 zł

w tym EFS: 3 744 535,81 zł

w tym wkład krajowy: 660 800,44 zł

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów przyspieszy wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kontraktacji, płatności oraz certyfikacji wydatków.

Zmieniony regulamin konkursu obowiązuje od 16 sierpnia 2016 r. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Artykuły powiązane

 
Top