Materiał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Data publikacji: 10.05.2016 r.

Przedstawiamy materiał pomocniczy dla Wnioskodawców zainteresowanych konkursem z Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfWSKAZOWKI DLA WNIOSKODAWCOW - PRZEWODNIK WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU NR RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16 PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO.pdf759.01 KB

Artykuły powiązane

 
Top