Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące realizacji mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz dotyczące występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia

27.04.2016

Materiał pomocniczy dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych konkursem w ramach Poddziałania X.3.3. Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy:

Artykuły powiązane

 
Top