Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu z Poddziałania X.3.3.

Artykuły powiązane

 
Top