Umowa o dofinansowanie projektu zawarta we wrześniu 2019 roku w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 03.10.2019 r.

Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we wrześniu 2019 roku w ramach konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

ikonka pdf Informacja o umowie (328KB)

Artykuły powiązane

 
Top