Podwyższenie dofinansowania dla projektu złożonego przez Yellow Bahama sp. z o.o., oraz inne zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania - rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 06.06.2019 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych w wysokości 3 739 706,28 PLN (wynikających z rozwiązania umowy nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0054/17-00, zawartej z Fashion Hotel Sp. z o. o.), podwyższyliśmy dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.06.02.01-10-0028/17 złożonego przez Yellow Bahama Sp. z o.o. do kwoty pierwotnie wnioskowanej (tj. 4 893 968,74 PLN). Ponadto wybraliśmy do dofinansowania 4 projekty znajdujące się dotąd na liście rezerwowej:

  • projekt nr WND-RPLD.06.02.01-10-0034/17 złożony przez KIPER Jarosław Kosiński,
  • projekt nr WND-RPLD.06.02.01-10-0008/17 złożony przez P.P.H.U. Wiesław Bednarek,
  • projekt nr WND-RPLD.06.02.01-10-0025/17 złożony przez Zajazd pod Żurawiem Karaś Spółka jawna,
  • projekt nr WND-RPLD.06.02.01-10-0100/17 złożony przez Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Andrea” Kamiński Andrzej, Ośrodek „Zacisze”.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 4 czerwca 2019197.06 KB

pdfLista rezerwowa po zmianach z 4 czerwca 2019142.07 KB

Artykuły powiązane

 
Top