Informacja o wyborze do dofinansowania 4 projektów z listy rezerwowej konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 08.08.2019 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych w wysokości 19 152 632,00 PLN (środki rezerwy wykonania), w celu rozdysponowania ww. kwoty, Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do wszystkich wnioskodawców, których projekty znajdowały się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 869/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku), czy nadal wyrażają chęć uzyskania dofinansowania. Czterech wnioskodawców podtrzymało decyzję o realizacji następujących projektów:

- WND-RPLD.06.02.01-10-0064/17 złożonego przez Andrzej Głoskowski Usługi Jeździeckie;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0029/17 złożonego przez Miasto Łódź;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0060/17 złożonego przez „AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0073/17 złożonego przez Gminę Nieborów.

Lista projektów

Lista projektów rezerwowych

Artykuły powiązane

 
Top