Podwyższamy dofinansowanie projektu złożonego przez Yellow Bahama Sp. z o.o. - rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 14.02.2019 r.

W związku pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 880 130,20 PLN (wynikających z kursu euro obowiązującego w miesiącu lutym 2019 r., oraz aktualizacji wartości projektów wybranych do dofinansowania wg. stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku), podwyższyliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gastronomiczno-szkoleniowego i administracyjno-socjalnego oraz budowę dziewiętnastu budynków noclegowych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” z kwoty 2 759 830,40 PLN do kwoty 3 639 960,60 PLN, tj. 42,09 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania189.97 KB

pdfLista rezerwowa153.2 KB

Artykuły powiązane

 
Top