Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 31.03.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 5 maja 2017 r.
W związku z powyższym zmianie uległ również planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, określony w § 2, pkt. 12  Regulaminu konkursu.
Aktualnie rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top