Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru z Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 14.08.2018 r.

Przedstawiamy informację o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top