Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania - rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 14.06.2018 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 10 060 148,35 PLN, podjęliśmy decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę obiektu hotelowego "Linat Orchim" w celu wprowadzenia na rynek nowych usług turystycznych uwzględniających walory endogeniczne miasta Łodzi” złożonego przez Linat Orchim Sp. z o.o. do kwoty pierwotnie wnioskowanej (tj. 4 482 811,74 PLN w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej).

Dodatkowo na listę projektów wybranych do dofinansowania trafił  projekt pn. „Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego Województwa Łódzkiego - etap II” złożony przez Miasto i Gminę Działoszyn, znajdujący się dotychczas na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów. Ponad to projekt pn. „Rozbodowa Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gastronomiczno-szkoleniowego i administracyjno-socjalnego oraz budowę dziewiętnastu budynków noclegowych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowalnymi" złożony przez Yellow Bahama sp. z o.o. również przeniesiony został z listy rezerwowej na listę projektów dofinansowanych - na obniżonym poziomie dofinansowania.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania189.01 KB

pdfZaktualizowana lista rezerwowa149.15 KB

 

Artykuły powiązane

 
Top