Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (4296) wiadomości ze wszystkich kategorii

Szukasz dofinansowania…
Data publikacji: 01.02.2017 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne
31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy…
Data publikacji: 01.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/16

Dodatkowe informacje

  • Planowany 2017-04-03 do 2017-04-14
Data publikacji: 31.01.2017 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD090201IP0110002/17
W dniu 27 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął…
Data publikacji: 27.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Data publikacji: 27.01.2017 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD100201IZ0010001/17
Przedstawiamy "Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ -…
Data publikacji: 26.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | Podręcznik Beneficjenta
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 26.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD020101IP0210010/16 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
W ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 jednym z kryteriów merytorycznych jest…
Data publikacji: 25.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD070200IZ0010002/16
Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych…
Data publikacji: 25.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110201IZ0010001/16
Główne zmiany w Regulaminie Konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 w stosunku do…
Data publikacji: 24.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD100100IZ0010001/17
Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 24.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD060302IZ0010001/16
 
Top