Ocena merytoryczna projektów dotyczących terenów inwestycyjnych

Data publikacji: 02.02.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 2 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej 2 projekty uzyskały wynik negatywny.

W związku z powyższym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów opublikowany na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top