Konkurs Projekty B+R przedsiębiorstw - zakończony

Data publikacji: 02.02.2017 r.

W dniu 27 stycznia br. zakończyło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu na projekty badawczo-rozwojowe firm z regionu łódzkiego.  

Wpłynęło 71 projektów o wartości ogółem ponad 143,4 mln zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 86,9 mln zł.  

Powyższe liczby mogą ulec zmianie, z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową. W najbliższym czasie złożone projekty zostaną ocenione pod względem formalnym.

Więcej informacji nt. naboru dostępnych jest na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top