Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (4282) wiadomości ze wszystkich kategorii

W dniu 27 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął…
Data publikacji: 27.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Data publikacji: 27.01.2017 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD100201IZ0010001/17
Przedstawiamy "Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ -…
Data publikacji: 26.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | Podręcznik Beneficjenta
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 26.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD020101IP0210010/16 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
W ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 jednym z kryteriów merytorycznych jest…
Data publikacji: 25.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD070200IZ0010002/16
Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych…
Data publikacji: 25.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110201IZ0010001/16
Główne zmiany w Regulaminie Konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 w stosunku do…
Data publikacji: 24.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD100100IZ0010001/17
Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 24.01.2017 | Kategoria: Wiadomości | RPLD060302IZ0010001/16
Informujemy, że w Uchwale Nr 1290/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z…
Data publikacji: 19.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060201IZ0010001/16
W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym…
Data publikacji: 17.01.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/16
 
Top