Lista umów zawartych styczniu 2017 roku w ramach konkursu dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Data publikacji: 01.02.2017 r.

31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowano informację o podpisanych umowach zawartych w styczniu 2017 r.  w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 dla Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tym samym zakończył się etap podpisywania umów o dofinansowanie projektów dla tego konkursu.

Link do listy umów podpisanych w styczniu 2017 r. opublikowanej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top