Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (4282) wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100303IZ0010001/16
Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310003/16
Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310008/16 RPLD060101IP0310009/16
Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/16 RPLD040301IP0310003/16 RPLD040301IP0310004/16
Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310017/16 RPLD040201IP0310018/16 RPLD040201IP0310019/16 RPLD040201IP0310020/16 RPLD040201IP0310021/16 RPLD040201IP0310022/16 RPLD040201IP0310023/16 RPLD040201IP0310024/16
Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310001/16 RPLD030101IP0310002/16
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów…
Data publikacji: 29.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ10002/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16, pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”  złożony przez…
Data publikacji: 29.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/16
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 28.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010004/16
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 28.12.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16
 
Top