Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Zgierz - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 15.06.2023 r.

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/22 pn. „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” złożony przez Gminę Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 442/23 z dnia 30 maja 2023 roku. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 765 819,31 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top