Pozytywna ocena strategiczna projektu złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 02.06.2023 r.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Brzezinach" złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach otrzymał pozytywny wynik oceny strategicznej. Został przekazany do dalszych etapów oceny wniosku o dofinansowanie.

 
Top