Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożnego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Miasto Zgierz - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 27.06.2023 r.

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

 
Top