Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 29.06.2023 r.

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top