Informacja o wynikach postępowania dotyczącego projektów pomocy technicznej oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Data publikacji: 05.07.2023 r.

 1. 30 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwały:
  • nr 577/23 w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru dotyczącego pomocy technicznej EFRR,
  • nr 578/23 w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru dotyczącego pomocy technicznej EFS+,
  • nr 579/23 w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru dotyczącego pomocy technicznej FST.
 2. Skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla naborów numer:
  • FELD.10.01-IZ.00-001/23 dotyczącego pomocy technicznej EFRR,
  • FELD.11.01-IZ.00-001/23 dotyczącego pomocy technicznej EFS+,
  • FELD.12.01-IZ.00-001/23 dotyczącego pomocy technicznej FST,

 

 
Top