Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 23.05.2023 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem tych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej – „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”. Lista została zaktualizowana w związku z uwzględnieniem dwóch protestów od wyników oceny wniosków, zwiększeniem puli środków pozwalającym na dofinansowanie jednego z wniosków po uwzględnionym proteście. Ponadto zmianie uległa nazwa podmiotu wnioskodawcy w poz. 14.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania (241 KB)

Artykuły powiązane

 
Top