Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (841) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 03.06.2019 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110001/18 RPLD090101IP0110002/18 RPLD090201IP0110001/18 RPLD090201IP0110004/18 RPLD090201IP0110005/18
Strona 7 z 85
 
Top