Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/18, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta…
Data publikacji: 07.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/18
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na…
Data publikacji: 07.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15
Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/23 pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z…
Data publikacji: 04.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/22

  Poniżej przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania…
Data publikacji: 03.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0701IP01001/23
Poniżej przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie…
Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23
Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków ” złożony…
Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22
Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków”…
Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310004/22
Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/22-00…
Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22
Poniżej przedstawiamy Informacje o umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/22-00…
Data publikacji: 31.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22
Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach” złożony…
Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23
Projekt „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki…
Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22
Strona 6 z 169
 
Top