Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (770) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 05.03.2019 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110001/18 RPLD090201IP0110001/18 RPLD090201IP0110003/18 RPLD090202IP0110001/18

Dodatkowe informacje

  • Aktualny od 2019-03-31 do 2019-06-28
Data publikacji: 04.03.2019 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD010100IP0210050/19
Strona 7 z 77
 
Top