Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1083) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 02.06.2020 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110001/19 RPLD090201IP0110002/19 RPLD090101IP0110001/19 RPLD090101IP0110002/19 RPLD090102IP0110001/19
Strona 4 z 109
 
Top