Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożonego przez Gminę Koluszki - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 21.11.2023 r.

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

 
Top