Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Województwo Łódzkie - drogi wojewódzkie

Data publikacji: 14.11.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0001/21, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164e na terenie Gminy Brójce” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 21 235 350,00 PLN do kwoty 26 495 374,97 PLN w tym: EFRR 23 706 388,15 PLN i Budżet Państwa 2 788 986,82 PLN.

 
Top