Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

25 kwietnia 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 25.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110001/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 25.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 25.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/21
Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 25.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/21
13 kwietnia 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 14.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110004/21
Projekt nr RPLD.03.01.01-10-0002/21, pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul.…
Data publikacji: 07.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310003/20
Poniżej publikujemy informacje o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ0010001/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla naboru…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
Strona 23 z 169
 
Top