Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania, z wyróżnieniem tych…
Data publikacji: 17.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010006/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 17.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010006/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze…
Data publikacji: 16.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych…
Data publikacji: 16.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310003/21
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/20, pn. „Eko – Szkoła” złożony przez Gminę…
Data publikacji: 15.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310004/20
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/21, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody…
Data publikacji: 15.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/21, pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”…
Data publikacji: 15.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/21, pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”…
Data publikacji: 15.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310005/21
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach…
Data publikacji: 15.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/20
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów, podpisanych w ramach…
Data publikacji: 14.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010001/21
Strona 25 z 169
 
Top