Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 09.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie projektów, po ocenie formalnej…
Data publikacji: 04.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050200IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem…
Data publikacji: 03.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
Poniżej poublikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 24.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010002/21
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu…
Data publikacji: 24.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010002/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/21, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody…
Data publikacji: 23.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310004/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 23.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 23.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/21
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 23.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/21 pn.: ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”…
Data publikacji: 22.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310005/21
Strona 26 z 169
 
Top