Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 29.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/22
Poniżej przdstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 29.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/22
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie podpisanych w ramach konkursu…
Data publikacji: 29.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010003/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 28.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100301IZ0010001/22
8 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o…
Data publikacji: 08.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110004/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
8 lipca 2022 roku w związku z zakończeniem podpisywania umów…
Data publikacji: 08.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110001/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 07.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/22
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 07.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/22
Projekt nr WND-RPLD. 03.03.00-10-0001/22, pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej…
Data publikacji: 05.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030300IZ0010001/21
Strona 18 z 169
 
Top