Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze…
Data publikacji: 24.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 24.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 24.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/21
17 maja 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 18.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110004/21
Poniżej przedstawiamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu…
Data publikacji: 16.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010002/21
Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach…
Data publikacji: 12.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010004/21
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 11.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/22
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 10.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/22
5 maja 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił…
Data publikacji: 06.05.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090202IP0110001/20
W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych z EFRR…
Data publikacji: 26.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070403IZ0010001/19
Strona 22 z 169
 
Top