Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050200IZ0010001/21
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050200IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/21
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050200IZ0010001/21
31 marca 2022, w związku z wolnymi środkami podwyższyliśmy kwotę…
Data publikacji: 05.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040400IZ0010001/19
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach…
Data publikacji: 04.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Poniżej publikujemy pozytywne wyniki oceny merytorycznej w ramach naboru dotyczącego…
Data publikacji: 04.04.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
28 lutego 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika…
Data publikacji: 23.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060102IZ0010001/21
21 marca 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 22.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090202IP0110001/20
Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 21.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach…
Data publikacji: 17.03.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110202IZ0010001/20
Strona 24 z 169
 
Top