Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 04.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/22
Poniżej przedstawiamy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 01.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/22
Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 01.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/21
Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z…
Data publikacji: 01.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/21
W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach…
Data publikacji: 30.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
W związku z wolnymi środkami finansowymi w ramach zmniejszenia emisji…
Data publikacji: 30.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040400IZ0010001/19
Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. ,,Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”,…
Data publikacji: 30.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/20
Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0002/16, pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki…
Data publikacji: 30.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310005/16
28 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje dotyczące:…
Data publikacji: 28.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/21
Strona 19 z 169
 
Top