Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 20.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/22
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały przekazane…
Data publikacji: 20.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/22
15 czerwca 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował:…
Data publikacji: 17.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 15.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010001/22
13 czerwca 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 14.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 14.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/22
Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 14.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/22
Projekt nr WND-RPLD.03.03.00-10-0001/22 pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli…
Data publikacji: 13.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030300IZ0010001/21
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w…
Data publikacji: 13.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030300IZ0010001/19
Poniżej publikujemy listę umów o dofinanowanie projektów podpisanych w ramach…
Data publikacji: 09.06.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ0010001/21
Strona 20 z 169
 
Top