Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 07.04.2022 r.

Projekt nr RPLD.03.01.01-10-0002/21, pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 256/22 z dnia 31 marca 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 36.673.879,40 PLN (w tym z EFRR 31.995.933,00 PLN) do kwoty 44.440.490,84 PLN (w tym z EFRR 39.762.544,44 PLN).

Informacje o projekcie

 
Top