Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/21 pn.: ,,Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”…
Data publikacji: 21.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21 pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych…
Data publikacji: 21.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310003/21
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów, zawartych w styczniu…
Data publikacji: 15.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040202IZ0010001/19
Projekt nr RPLD.03.01.01-10-0002/18, pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”…
Data publikacji: 11.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310002/18
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 08.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110103IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do…
Data publikacji: 08.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/21, pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”…
Data publikacji: 04.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310005/21
Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 03.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/21, pn. . „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy…
Data publikacji: 03.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/21
Poniżej publikujemy szczegóły umowy zawartej w styczniu 2022 roku o…
Data publikacji: 02.02.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060102IZ0010001/21
Strona 27 z 169
 
Top