Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Głowno - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 21.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0019/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,16% punktów.

 
Top