Kolejne dofinansowanie w ramach termomodernizacji budynków - ZIT - tym razem w Ozorkowie

Data publikacji: 23.09.2017 r.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” złożony przez Gminę Miasto Ozorków został wybrany do dofinansowania.

Dotyczy termomodernizacji budynków dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Ozorkowa - basenu i hali sportowej. Modernizacja obejmie system podgrzewania wody basenowej, ale również wymianę stolarki zewnętrznej. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania oszczędności kosztów związanych z energią cieplną na poziomie 25%.

Przeprowadzona termomodernizacja przełoży się dodatkowo na obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 424 975,09 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.97 KB

 
Top