Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/16, pn. " Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1598/16 z dnia 05.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 13 820 359,99 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.24 KB

 
Top