Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 25.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/16, pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,66% punktów.

 
Top